Jabatan Pengajian Am (JPA)
Jabatan Pengajian Am (JPA) adalah jabatan akademik sokongan yang bertanggungjawab membantu jabatan akademik induk dalam mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran. JPA mempunyai misi yang oenting bagi menyediakan pendidikan secara formal dan tidak formal bagi modul Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Tamadun Islam dan juga Bahasa Inggeris.

Jabatan ini terbahagi kepada dua unit iaitu:

  • Unit Pendidikan Islam dan Moral
  • Unit Bahasa Inggeris.